Thùng Carton Đóng Hàng Đi Máy Bay

Giá

27,000đ27,000đ

Thùng carton size nhỏ bán theo lốc 50 cái (chiều dài dưới 40cm)
Thùng carton size lớn bán theo lốc 10 cái (chiều dài trên 40cm)