Giấy A4 70gsm

Giá

72,000đ75,000đ

Thùng carton size nhỏ bán theo lốc 50 cái (chiều dài dưới 40cm)
Thùng carton size lớn bán theo lốc 10 cái (chiều dài trên 40cm)

Giấy a4 Excel photo
Giấy A4 Excel 70 gsm
72,000