Giấy A3 Double A

Giá

85,000đ85,000đ

Giấy Double A A3 thường ít được sử dụng phổ biến trên thị trường hơn so với giấy a4.