Giấy A3 Double A

Giá

0đ100đ

Thùng carton size nhỏ bán theo lốc 50 cái (chiều dài dưới 40cm)
Thùng carton size lớn bán theo lốc 10 cái (chiều dài trên 40cm)

Products not found

Giấy Double A A3 thường ít được sử dụng phổ biến trên thị trường hơn so với giấy a4.