Dầu Chống Rỉ Sét

Giá

55,000đ145,000đ

Thùng carton size nhỏ bán theo lốc 50 cái (chiều dài dưới 40cm)
Thùng carton size lớn bán theo lốc 10 cái (chiều dài trên 40cm)

Dầu chống rỉ set RP7 là sản phẩm mà MrKEO là nhà phân phối cấp 1 tại thị trường Tp Hồ Chí Minh