Băng Keo Giấy 2F4

Giá

12,000đ105,000đ

Băng keo giấy 2F4 là loại băng keo giấy có bản keo là 2F4 (2.4cm)