Băng Keo Giấy 2F4

Giá

12,000đ105,000đ

Thùng carton size nhỏ bán theo lốc 50 cái (chiều dài dưới 40cm)
Thùng carton size lớn bán theo lốc 10 cái (chiều dài trên 40cm)

Băng keo giấy 2F4 là loại băng keo giấy có bản keo là 2F4 (2.4cm)